Dovolenka - cestovna agentura MyTravel   
O nás | Obchodné podmienky | Prečo kúpiť u nás | Naši partneri | Kontakt
INFORMÁCIE > obchodne-podmienky

Obchodné podmienky

1. Cestovná agentúra MyTravel ( ďalej len CA ) je autorizovaným online predajcom zájazdov cestovných kancelárií, s ktorými má riadne uzavretú zmluvu o obchodnom zastúpení. Ponúkame zájazdy iba renomovaných cestovných kancelárií( ďalej len CK ), ktoré majú uzavreté poistenie proti úpadku CK. Samozrejme, ponúkame zájazdy za rovnaké ceny ako naše partnerské CK.

2. Klient si môže vybrať ktorýkoľvek zájazd zo širokej ponuky uverejnenej na našej webovej stránke. Cestovná agentúra MyTravel po prijatí objednávky urobí rezerváciu zájazdu. Kedže CA nevie, či je zájazd voľný v momente, kedy zákazník posiela objednávku, klienta následne po overení zájazdu informujeme, v akom stave je jeho rezervácia.
V prípade, že nie je možné z akéhokoľvek dôvodu urobiť rezerváciu, CA o tom bude klienta obratom informovať e-mailom, sms , chatom alebo telefonicky a dohodne s ním ďalší postup. Ak je rezervácia zájazdu možná, taktiež o tom klienta informuje väčšinou telefonicky, prípadne iným elektronickým spôsobom ak ho nie je možné zastihnúť telefonicky (záleží od údajov, ktoré klient poskytne v objednávke).
Klient si môže objednať i viacero zájazdov pre možnosť náhrady za prvý zájazd, pričom CA berie poradie objednávok v poradí, v akom prišli. Objednávka musí obsahovať všetky údaje, ktoré sú uvedené vo formulári našej CA, inak ju CA MyTravel nebude akceptovať. Taktiež si vyhradzujeme právo neakceptovať objednávky, ktoré neobsahujú správne telefónne číslo, prípadne ak klient uvedie číslo pevnej linky na ktorej ho nie je možné zastihnúť.
Osobné údaje sú použité iba pre potreby našej CA, resp. CK s ktorou cestujete a nie sú poskytované žiadnym ďalším stranám v zmysle platných zákonov SR o ochrane osobných údajov.

3. Po potvrdení rezervácie cestovnou kanceláriou, ktorej zájazd si klient vybral, mu bude zaslaná cestovná zmluva ( zmluva o obstaraní zájazdu súčasťou ktorej sú všeobecné zmluvné podmienky CK ) s potrebnými pokynmi na vyplnenie e-mailom alebo poštou, a to podľa časového priestoru pre realizáciu zmluvy a možností klienta.
Zároveň mu budú zaslané pokyny na zaplatenie zálohy, respektíve doplatku. Zákazník je povinný zaslať obratom vyplnenú cestovnú zmluvu v čo najkratšej dobe cestovnej agentúre MyTravel, pričom zároveň musí dodržať lehotu na platbu zálohy, respektíve doplatku. Podmienkou kúpy zájazdu je pripísanie platby na náš účet do doby platnosti rezervácie.
V prípade, že klient úmyselne poskytne nepravdivé údaje v cestovnej zmluve, všetky následky v prípade komplikácií na zájazde znáša on a nie naša CA.
Taktiež CA MyTravel nenesie zodpovednosť za následky v prípade ak klient nedodrží termíny platby zálohy resp. doplatku( zo strany CK môže prísť ku stornu zájazdu ).

4. Zakúpenie zájazdu prebieha tak, že klient zaplatí 50% zálohu z jeho plnej ceny a následne najneskôr 30 dní pred odchodom na zájazd zaplatí doplatok. Pri zakúpení zájazdu menej ako 30 dní pred odchodom a pri zájazdoch typu Last Moment zaplatí klient jednorazovo celková sumu zájadu. Platba prebieha vždy na účet CA bezhotovostným prevodom z účtu zákazníka alebo priamym vkladom v banke. Klientovi v tomto prípade nevystavujeme žiadny doklad o úhrade, klient si ako doklad o zaplatení zajazdu musí ponechať doklad o zaplatení vydaný bankou. Klientom samozrejme ponúkame možnosť zaplatiť úhradu v hotovosti v našich pobočkách.

5. Doklady potrebné pri nástupe na zájazd-voucher a pokyny obdrží klient od CA MyTravel, prípadne od príslušnej cestovnej kancelárie, až po celkovej úhrade zájazdu, a to spravidla týždeň pred odchodom na zájazd. Závisí to od termínu a destinácie, ktorú chce klient navštíviť. Letenky klienti dostávajú pred odletom na letisku od zástupcu cestovnej kancelárie.

6. Až do okamihu zaplatenia zálohy je klient oprávnený stornovať zájazd bez poplatkov.
Stornovacie podmienky sa po podpise cestovnej zmluvy riadia stornovacími podmienkami príslušnej cestovnej kancelárie, s ktorou klient cestuje na zájazd.

7. V prípade akýchkoľvek preplatkov pri zmene zmluvy, služieb zákazníka resp. pri nesprávnej úhrade zákazníkom posiela CA peniažky klientovi späť bankovým prevodom, resp. poštovou poukážkov, podľa toho ako sa vopred dohodla s klientom.

8. Pri zájazdoch, ktoré treba žiadať najskôr u zahraničného partnera CK je naša CA oprávnená žiadať od klienta zálohu niekedy až vo výške 100%. Po potvrdení rezervácie je ihneď považovaná za záväznú objednávku, čo znamená, že sa na ňu ihneň vzťahujú storno podmienky konkrétnej CK. Môže sa stať, že rezerváciu CK nepotvrdí. V tomto prípade klientom vrátime zálohu v plnej výške, ak si klient nevyberie iný zájazd z našej ponuky.

9. CA MyTravel si vyhradzuje právo na opravu akýchkoľvek nepresností uverejnených na našej webstránke, ktoré môžu vzniknúť pri ručnom prepise do databázy. Pre klienta sú záväzné údaje, ktoré obdrží v zmuve o obstaraní zájazdu. Klient zaslaním objednávky súhlasí so všetkými bodmi týchto obchodných podmienok a zároveň sa zaväzuje ich dodržiavať.

VÁŠ PREDAJCA

Natalia Poliakova

Natália
Poliaková
icq:     436 351 729

skype: Hlohovec-MyTravel

 e-mail: info@mytravel.sk

 telefón:
 + 421 911 885 127 [ t-mobile ]
 + 421 915 885 127 [ orange ]
 + 421 33 7330 210 [ tel / fax ]

 pracovná doba:
po-pia  9:00-18:00 hod
preferujeme icq / mail / skype

© Copyright 2006 - 2010 myTravel.sk